Hoe jouw buurt de energie in huis bepaalt

De omgeving van je huis

De buurt waarin je huis staat, is het vat -het omhulsel- van je persoonlijke omgeving. De ruimte, waarin je eigen woning is gebed speelt een zeer belangrijke rol in hoe de gemiddelde sfeer en energie in je eigen huis aanvoelt.

Die energie kun je ‘lezen’.

Ook jij.

Dat lezen is een basisvaardigheid die ieder mens bezit en die je verder kunt trainen en verfijnen.

Let daarbij goed op je zintuigen, emoties en gevoelens, wanneer je intuned op bepaalde informatie.

Hoe ‘lees’ je de energie van een buurt?

Je krijgt een goed idee van de energie van een buurt, wanneer je afstemt op de volgende factoren:

Mensen

De mensen op een plek tonen je veel over de energie die er heerst.
Zijn de mensen, die je op straat ziet lopen, blij, opgewekt en vriendelijk? Of eerder achterdochtig, boos of angstig? Blije en gelukkige mensen vertegenwoordigen een veel hogere kwaliteit van energie dan boze, ongelukkige mensen.

Groen

Hoe zien de planten en bomen in de straat er uit? Zijn ze dor en bruin of juist groen, bloeiend en levendig? Gezonde planten duiden op een weelderige en overvloedige energie.

Dieren

Zie je gezonde beesten, vogels en huisdieren op straat? Top, dat is een goed teken. Ziekelijke zwerfkatten en dode vogels zijn aanwijzingen voor bad vibes.

Lifestyle

Check de levenspatronen in een buurt. Ga eens na hoe het met de welvaart is gesteld in de buurt. Vinden er veel ongelukken plaats? Scheidingen? Vroegtijdige sterfgevallen? Hoe vaak wisselen woningen van eigenaar? Het leven van de mensen in je buurt is een krachtige graadmeter van de kwaliteit van energie in de directe omgeving van jouw woning.

Energie van de straat

Wegen, straten en paden verbinden jou en je woning met de rest van de wereld. Het zijn de levensaderen van een gemeenschap. Straten leiden mensen, verkeer en energie door een gemeenschap heen en voeden op die manier onze woningen met energie uit de omgeving.

De belangrijkste straat voor jou is de aftakking van de ‘gemeenschapsstraat’ naar je voordeur. Die straat bepaalt op welke manier en in welke mate de energie van buiten, jouw woning inkomt.

Positie

Die positie van jouw voordeur ten opzichte van de straat is van invloed op de intensiteit van de energiestromen in de woning.

Stel zo’n energiestroom voor, als een stromende rivier die door de straten vloeit en je kunt een inschatting maken van de kracht en snelheid waarmee energie jouw voordeur instroomt.

Heb daarbij oog voor wat er zich precies door die straten heen beweegt. Een bospaadje voor wandelaars heeft een andere kwaliteit en intensiteit dan een ringweg met veel vrachtverkeer.

Het ideaal

De buurt waar je woning staat, is idealiter een straat waar een levendige, frisse en genererende energie hangt. Je loopt er met een veilig, prettig, en opgewekt gevoel over straat. De straat naar je voordeur begeleidt die energie vervolgens niet te snel of te langzaam, maar precies goed, je huis in.

Komt de energie te snel binnen, geeft dat chaos; gebeurt dat te langzaam, dan krijg je stagnatie en tekorten. Analogieën zullen zich tonen in je leven, want je woning is een spiegel. (Wil je hier meer over leren, doe dan mijn online programma Personal Power Place.) 

Analyseer vandaag op straat eens een paar woningen. Kijk hoe ze ten opzichte van de straat zijn gepositioneerd en ervaar hoe de energie daar de voordeur instroomt. Doe, wanneer je thuiskomt, hetzelfde met je eigen woning. Wat valt je op? Vertel erover in de commentbox hieronder.

Delen met je netwerk?

One thought on “Hoe jouw buurt de energie in huis bepaalt

Comments are closed.