Microkosmos is macrokosmos

Wetmatigheid

In de wereld waarin je leeft, gelden energetische wetmatigheden. Één zo’n wetmatigheid staat bekend als: microskosmos is macrokosmos.

Maar wat betekent dat?

Alchemie

De wetmatigheid microskosmos is macrokosmos werd voor het eerst beschreven in de Tabula Smaragdina door de mythische Hermes Trismegestus.

Deze behoorlijk cryptische tekst van de Smaragden Tafel vormde de inspiratie voor alchemisten.

De hele tekst is te interpreteren als een scheppingsmythe, als ook een beschrijving van een spiritueel transformatieproces. De Rider Waite tarot kaarten zijn volledig geïnspireerd op dit alchemistische transformatieproces van Smaragden Tafel.

In de tekst van Hermes Trismegestus wordt het idee van de mikrokosmos beschreven als ‘beneden’ en het idee van de macrokosmos als ‘boven’. Dit idee kun je kort en krachtig samenvatten als ‘Zo boven, zo beneden’.

De alchemisten bestudeerden deze wetmatigheid op alle niveaus van de werkelijkheid. Zij beschouwden alles als een reflectie van dezelfde (energetische) principes.

Orde

Griekse filosofen hebben dit idee later verder uitgewerkt tot microkosmos is macrokosmos. Micro is het Griekse woord voor klein, macro is groot en kosmos betekent wereld. Met kosmos bedoelden ze orde, een hiërarchie.

Daarbij beschouwden de Grieken de mens als de microkosmos en het heelal met alle hemellichamen als de macrokosmos.

Mikrokosmos is macrokosmos is een uitleg van het idee dat alle organische systemen een impliciete harmonische ordening volgen van de onderdelen binnen dat systeem.

Ofwel: de orde der dingen volgen dezelfde dynamieken en principes.

Op die manier kun je analogieën tussen mens en maatschappij, en/of samenleving en heelal gebruiken om de wereld beter te begrijpen.

Hoe helpt jou dit?

Ik heb al vaak geschreven dat de wereld om ons heen fungeert als een spiegel. En dat je woning een spiegel is van je ziel. Dit is in andere woorden eenzelfde interpretatie als ‘microkosmos is macrokosmos’.

Door de ‘orde der dingen’ in de macrokosmos te analyseren en interpreteren, krijg je inzicht in wat er zich ín jou (microkosmos) afspeelt. En je woning is daarbij een zeer gewillige ‘gesprekspartner’, wanneer je weet hoe je moet luisteren.

Wil je mijn hulp om te begrijpen wat je huis jou probeert duidelijk te maken? Stuur me dan een email, dan bespreken we hoe ik je van dienst kan zijn.

Geloof jij dat de wereld een spiegel van jezelf is? Waarom wel, of waarom niet? Vertel het in de comments.

Delen met je netwerk?

2 thoughts on “Microkosmos is macrokosmos

  1. Wat een inspirerende post, Nicky!
    Volg je al een tijdje, met véél plezier 🙂
    Microkosmos is absoluut macrokosmos en de oude volken op Aarde wisten dat al héél lang geleden, alsook dat álles Energie is en deze voortdurend alles transformeert.
    De mens van nu is soms eigenwijs en wil of kan dit principe maar moeilijk bevatten; daar is eigen-wijsheid voor nodig, maar daar ben ik anno 2020 niet bang voor 😉
    Kijk uit naar je volgende post!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *