Wat betekent het, wanneer je droomt over huizen?

Angsten, wensen of verwerking?

Wat zijn dromen eigenlijk? Een mooie definitie: een droom is een voorstelling van het onderbewuste tijdens de slaap die beelden, geluiden, emoties en andere sensaties kan bevatten.

Je droomt het meest tijdens de REM-slaap. Neurobiologisch onderzoek heeft laten zien dat verschillende hersengebieden actief zijn in deze staat, en dat er tijdens deze fase bepaalde neurotransmitters en hormoonafgiftes worden onderdrukt dan wel gestimuleerd.

Dromen zijn vaak gebaseerd op je eigen angsten en/of ervaringen in de realiteit. Dromen bestaan veelal uit onlogische en fragmentarische mengelmoesjes van ervaringen overdag, en/of kunnen te maken hebben met je eigen angsten of wensen.

Freud en Jung (leerling van Freud) waren er beiden van overtuigd, dat het belangrijk was om aandacht te schenken aan je droomleven. Door te kijken naar de symboliek van je dromen, verkrijg je inzicht over je onderbewuste, emotionele issues en wensen.

Symboliek

Wanneer je droomt over huizen, en je wilt weten wat dat betekent, dan zul je dus in eerste instantie moeten kijken naar de symboliek er van.

Het gebeurt namelijk maar zeer zelden dat de dingen die je droomt, letterlijk zo gaan gebeuren in de realiteit van het dagelijks leven. (Als dat bij jou wel heel vaak gebeurt, dan heb je een talent. En dan moet je daar misschien wel iets mee mee doen.)

En wanneer het gaat over symboliek, in welke vorm dan ook, dan is het belangrijk om te weten dat een symbool nooit één ding betekent. Symboliek is altijd op meerdere manieren te interpreteren, anders zou het ook geen symbool zijn, maar een teken. Een teken, zoals bijvoorbeeld een verkeersbord, heeft altijd maar één duidelijke betekenis.

Duiding

Natuurlijk kun je opzoeken wat de algemeen geldende symbolische betekenis is van iets. Die kun je opzoeken in allerlei soorten symboolboeken of droomwoordenboeken. Dat geeft je wellicht een goede aanwijzing.

Veel belangrijker vind ik het om je persoonlijke symboliek te ontcijferen. Wat een bepaald symbool voor jou betekent, hoeft voor een ander helemaal niet hetzelfde te betekenen. En kan ook nog wel eens iets totaal anders zijn dan wat er in zo’n droomwoordenboek staat.

Symboliek is altijd context-afhankelijk.

Wanneer je duiding zoekt in een super-persoonlijke ervaring als een droom, onderzoek dan in de allereerste plaats wat de symbolen uit die droom voor jou persoonlijk betekenen.

Kijk pas in de tweede plaats naar de algemeen geldende waarde of betekenis van het symbool waar het over gaat. Onderzoek het symbool ook echt in die volgorde. Dit om te voorkomen dat je je laat afleiden door wat het droomwoordenboek of het internet er over zegt, en je zo misschien de plank misslaat voor wat de droom voor jou persoonlijk betekent.

Wanneer je droomt over een huis

De algemene symbolische betekenis van een huis in je droom is jouw Zelf, je Innerlijk, je Ziel. Of misschien ook wel die van iemand anders, maar dat hangt natuurlijk weer af van de droom die je had.

Het is dezelfde symbolische betekenis, die ik gebruik in mijn werk als geomant en house whisperer, en die je terugvindt in de feng shui. Je woning is een spiegel van de ziel.

In onze taal vind je veel uitdrukkingen, die daar indirect ook naar verwijzen:

  • Heel wat in huis hebben
  • Steeds verder van huis raken
  • Met de deur in huis vallen
  • Tegen heilige huisjes schoppen

Je woning is een spiegel van de ziel, en hoe die symboliek gelezen of geïnterpreteerd moet worden, is altijd context-afhankelijk. Je kunt dus niet glashard zeggen: dit symbool betekent precies dat. Dat is gewoon niet hoe symbooltaal werkt.

En wanneer het over zoiets vluchtigs gaat als dromen, dan is duiding misschien nog wel vele malen ingewikkelder dan een woning in het dagelijks leven, omdat droombeelden ook nog eens vaak een raadselachtige brei zijn van je ervaringen overdag.

Wil jij je droombeelden gebruiken als ‘een spiegel van de ziel’? Leg dan in ieder geval een notitieboekje en pen op je nachtkastje. Zodra je wakker bent, kun je dan gauw even wat steekwoorden opschrijven voordat je het alweer vergeten bent.

Wanneer je je dromen opschrijft, dan blijven ze beter in je geheugen hangen. Zo kun je op een later moment de symboliek van die vluchtige boodschappen uit de droomwereld beter doorgronden. Who knows, misschien ontdek je zelfs wel een patroon, die een belangrijke betekenis voor je krijgt…

Hoe zit dat bij jou? Gebruik jij je dromen wel eens als instrument om naar jezelf en hoe je in het leven staat te kijken? Wat heeft je dat opgeleverd ? Vertel het in de commentbox hieronder.

Delen met je netwerk?