Waarnemen is een superpower. Gebruik ‘m!

Waarnemen

Wie de wereld vanuit een geomantisch standpunt wilt waarnemen, dient te beseffen dat al het leven bezield is. En ook dat alles met elkaar in verbinding staat. (En op dat laatste worden we, nu in deze  corona-tijden zeker, nog eens even extra met de neus op gewezen.) 

Met een geomantische waarneming geef je de uiting van een verschijningsvormen van energie (~leven) een ordening met betekenis.

Waarnemen is een activiteit. Je neemt de realiteit waar en je brein bewerkt die realiteit vervolgens tot een werkelijkheid. Die werkelijkheid neem je voor waar aan.

Een waarneming is dus een bewerking van de realiteit. Niets anders dan een bewerkte realiteit. Een ander mooi woord daarvoor is perspectief.

Voor je de dingen als waar aanneemt, is het een goed idee om die dingen zo zuiver mogelijk waar te nemen.

Hoe doe je dat?

Zuiver waarnemen, is waarnemen terwijl je je bewust bent van de filters waarmee je waarneemt. Je hebt:

  • fysieke filters. Dat zijn de beperkingen van je zintuigen. Je kunt licht en geluid slechts in een beperkt frequentiebereik waarnemen.
  • sociale filters, zoals cultuur en opvoeding.
  • persoonlijke filters. Dat zijn zaken als je vooroordelen, overtuigingen, levensfase en interesses.

Waarnemen is een superpower

Één van de energetische wetmatigheden is: aandacht trekt energie en energie trekt aandacht.

Dat wil zeggen: hoe meer energie ergens ingaat, hoe meer aandacht het vraagt. En het omgekeerde geldt ook: Hoe meer aandacht iets vraagt, hoe meer energie er naar toe gaat.

Waarnemen is dus iets wat je doet. Je stopt er energie in. Die energie is een kracht.

Hoe meer je waarneemt, hoe meer je aandacht je schenkt. En hoe meer energie je geeft.

Hoe zuiverder je waarneemt, hoe zuiverder die kracht is.
Hoe zuiverder die kracht en dus die energie is, hoe helender dat inwerkt op datgene wat je waarneemt.

En hoe helender dat vervolgens weer inwerkt op jou.

Want je omgeving is een spiegel. En je huis is een spiegel van de ziel.

Hoe zuiverder je waarneemt, hoe meer je woning jou dingen over jezelf kan laten zien en hoe meer je over jezelf te weten kan komen. Helemaal wanneer je bereid bent om daarvoor genoeg te vertragen.

  • Vertraag.
  • Neem waar.
  • Wees bewust.
  • Reflecteer.
  • Leer.

En vraag je zelf daarna nog eens af: wat is er nu nog meer mogelijk?

Neem je waar, maar loop je ergens vast en wil je daarbij mijn hulp? Of wil je misschien advies over andere energetische kwesties in je woning of leven? Stuur me dan een berichtje op info@happyholon.nl en vraag me om een online videochat-afspraak. Dan bespreken we gewoon even hoe ik je kan bijstaan.

Delen met je netwerk?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *