Het drie-werelden-model

Wat is werkelijkheid?

Werkelijkheid manifesteert zich niet alleen in de materiele wereld, die wij kunnen waarnemen met onze zintuigen.

Iedereen die zich bezighoudt met healing en energiewerk weet uit ervaring dat er meerdere niveaus bestaan van realiteit.

Het is van groot belang om te weten op welk realiteitsniveau je praktisch werkzaam bent om effectief te kunnen zijn. Anders ontstaan er onzinnige verwarringen die als waarheid worden aangenomen. Eentje die ik heel vaak tegenkom is met een sticker electromagnetische straling wegmaken.

De geomantie gebruikt een eenvoudig drie-werelden-model om uit te leggen hoe energieën tot stand komen en zich manifesteren op drie verschillende realiteits-niveaus of werelden.

In werkelijkheid zijn deze niveaus natuurlijk niet van elkaar gescheiden, maar lopen ze dwars door elkaar heen.

De eerste wereld: het Paradijs

Dit is de wereld van de ideeën, archetypen en de hogere werkelijkheden. Het is de Kosmos of de Geest.

De tweede wereld: de Etherwereld

De wereld van de ether is te vergelijken met de stroom die de hardware met de software van een computer met elkaar verbindt. Het is de energie, de chi of de prana die hier werkzaam is en de geest met het lichaam verbindt.

De etherwereld bevinden zich de droomwereld van de sjamanen, de beeldkrachten van de antroposofen en morfogenetische krachten van Rupert Sheldrake. Het is de wereld van ‘vloeibare’ werkelijkheden en beweging.

Het is die wereld de Duitsers zo mooi ‘Anderswelt’ (~de andere wereld) noemen. Een plek zonder tijd en ruimte, waar sprookjes zich afspelen, waar goden en natuurwezens heersen en waar emoties en gevoelens zich afspelen. Het is de plek waar impulsen worden doorgegeven.

De derde wereld: de Objectenwereld

Dit is de wereld van de objectieve realiteit, materie en gemanifesteerde werkelijkheid. Het is de wereld waarin wij dagelijks leven en de dingen kunnen vastpakken.

Manifestatie

Wil een idee of impuls uit de Paradijswereld (het kosmische) gevormd worden in de realiteit, dan móet die impuls door de Etherwereld reizen. Ether is een ander woord voor chi, prana of energie.

Om werkelijkheid te creëren, zul je iets in werking moeten zetten. Elke waarneming, elke intentie, elke actie die je doet, creëert werkelijkheid. In de eerste twee werelden is er dan ook geen onderscheid aan te geven tussen binnen en buiten. Binnen en buiten zijn hetzelfde.

Hieruit vormt zich dan een realiteit in de Objectenwereld.

Wil je een andere realiteit, dan zul je een andere werkelijkheid, en dus een andere innerlijke houding, intentie of actie aan moeten nemen.

Door die andere innerlijke houding aan te nemen, verandert de impuls vanuit het Paradijs, en als gevolg dus ook de ruimte in de Etherwereld. Daaruit zal weer een andere manifestatie in de realiteit vloeien.

Nog een keer anders uitgelegd

Wanneer je een glas water met een rietje zou zien als het drie werelden model; Dan is de lucht boven het glas het Paradijs. Het rietje, de Etherwereld en het water de realiteit in de Objectenwereld.

Wanneer een idee uit de Paradijswereld wil manifesteren in de Objectenwereld, dan móet die impuls zich voorbewegen door de Etherwereld. De lucht móet gewoonweg door het rietje.

Wil je andere bubbels in je glas water manifesteren, dan zul je de druk waarmee je de lucht door het rietje blaast, toch echt moeten aanpassen.

Geomantie houdt zich bezig met alle drie de werelden en analyseert elk van deze werelden met daarbij passende methodes.

Delen met je netwerk?

4 thoughts on “Het drie-werelden-model

Comments are closed.