Over het fabeldier de eenhoorn

Fabeldier

Fabeldieren zijn mythische wezens die vaak al eeuwenlang tot onze verbeelding spreken in sprookjes, verhalen en legendes. Fabeldieren zien eruit als een soort samenraapsel van bestaande wezens met soms gekke aantallen ledematen. Als mensachtigen, die kunnen veranderen naar een dier en weer terug. Of als een samenstelling van de mens met een dier. In de middeleeuwen zijn veel fabeldieren uitgebreid beschreven in Bestiaria.

Energie

Ik denk dat het veilig is te stellen dat fabeldieren in de 3D-realiteit niet bestaan. Als dat zo was, dan was er echt allang een speciale dierentuin voor geweest. Of hadden er musea geweest met fossiele bewijsstukken.

Dat betekent echter niet, dat deze wezens niet bestaan!

Fabeldieren representeren energetische kwaliteiten.

Deze kwaliteiten zijn zo universeel dat we ze wereldwijd in min of meer dezelfde vormgeving terugvinden. De draak is daar een mooi voorbeeld van. Die zien we als een soort gevleugelde slang met twee, vier of geen benen, gevederd of geschubt en met of zonder hoornen in allerlei culturen voorbij komen.

De eenhoorn

Een ander populair fabeldier is de eenhoorn. De eenhoorn is misschien wel hèt fabelwezen pur sang. Één van de oudste beschrijvingen van een eenhoorn is gevinden in de geschriften van de Griekse arts Ctesias van Cnidos, rondom 400 voor Christus.

De eenhoorn is een ruig, snel en schuw wild dier, dat zich maar zeer moeilijk laat vangen. Volgens overlevering zou alleen een maagd daar toe in staat zijn. Een maagd zou de nieuwsgierigheid van een eenhoorn zo weten te wekken, dat het zich spontaan aan haar borst vleit om zich te laten voeden. Hoe het mogelijk is dat een maagd borstvoeding kan geven, wordt verder in de middeleeuwen natuurlijk niet verduidelijkt. En de gelijkenis met de onbevlekte ontvangenis van Maria, kan je bijna niet zijn ontgaan. In de 13e eeuw was het gevangennemen van een eenhoorn, dan ook veelvuldig zinnebeeld voor de incarnatie van Jezus.

Zelf denk ik, dat de maagd eerder staat voor iemand met zuiver hart en geweten, dan een daadwerkelijke maagd. Puurheid is tenslotte ook een eigenschap die zowel aan Maria, als aan eenhoorns wordt gekoppeld.

Andere kwaliteiten die met de eenhoorn worden geassocieerd zijn: intelligentie, nobelheid, zuiverheid, kuisheid, vertrouwen, transformatie, romantiek, schoonheid en het fantastische.

Wondermiddel

Het dragen van zijn leder en poeder gemaakt uit de lever, zouden volgens Hildegard van Bingen vele kwalen kunnen voorkomen.  Doe je zijn hoef in dranken, dan helpt het je gif te herkennen. De hoorn zou zelfs vele soorten gif kunnen neutraliseren.

Het geloof aan de helende werking van eenhoorns is de reden waarom veel oude apotheken de naam Eenhoorn dragen en/of de afbeelding van een eenhoorn bij de ingang hebben.

Energetische kwaliteiten zie je (meestal) niet, maar de gevolgen ervan zijn wel duidelijk merkbaar. Tegenwoordig zie je de eenhoorn weer volop aanwezig in de vorm van o.a. knuffels, speelgoed, (teken-)films en in prints op kleding en allerhande spullen.

Ik denk, dat deze hernieuwde populariteit van de eenhoorn een hele duidelijke indicatie is van een behoefte aan energetische kwaliteiten die de eenhoorn vertegenwoordigt.

Wat denk jij?

Delen met je netwerk?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *