Over negatieve effecten van een verbouwing

Verbouwen

Een verbouwing vinden we positief. We verbouwen omdat we er extra woongenot of woongemak mee willen creëren. En heel vaak lukt dat ook.

En net zo vaak heeft zo’n verbouwing tegelijkertijd een neveneffect die je misschien als negatief zou willen bestempelen.

Verbouwen heeft altijd effect op het leven van de bewoners van het huis. Deze invloed is niet altijd even duidelijk aan te wijzen. Je kunt ook niet echt zeggen dat er een oorzakelijk verband is.

Er is een analogisch verband: je woning als spiegel van de ziel. Daarmee bedoel ik dat je huis spiegelt, wat er zich ín jou afspeelt. En het omgekeerde geldt trouwens ook.

Effect

Elke ruimte vertegenwoordigt een aspect in je leven. Wanneer je iets aan zo’n ruimte verandert, heeft dat effect op jou en je leven. En wanneer je gaat verbouwen is dat effect groter.

Het is zelfs zo, dat als je een woning betrekt waar ooit een verbouwing heeft plaatsgevonden, dat je de effecten daar nog steeds van kunt blijven ondervinden. Dit geldt met name, wanneer er verbouwd wordt/is, zonder de energie van de plek daarin mee te nemen.

Symptomen

Ik geef je een aantal symptomen die negatief op je kunnen inwerken:

– Een verdeeld, onrustig of angstig gevoel in de woning.
– De ruimte(s) niet (meer) gebruiken.
– Versplintering of breuk in een bepaald levensgebied.
– Niet kunnen settelen.
– Over grenzen (laten) gaan.
– Te sterke grenzen hebben, waardoor hindernissen of blokkades ontstaan.
– Ongewenste veranderingen in je leven na een verbouwing.

Misschien vind je het lastig om je hier iets bij voor te stellen. Ik zal je een aantal voorbeelden geven, die ik tegenkwam tijdens huisconsulten.

Voorbeelden

Boerderij op afgesplitst perceel

Een boerderij met bijgebouwen in Engeland was zodanig verbouwd, dat het nu een stuk of wat verschillende woonhuizen waren geworden.

De perceelsgrenzen en holongrenzen van de oorspronkelijke boerderij fungeerden energetisch echter nog als één geheel.

De cliënt, die in een van de verbouwde stallen woonde, was had de volgende klacht:

De buren kwamen steeds maar onuitgenodigd binnenvallen op allerlei tijdstippen. Haar woning was het centrum van ‘n ongewilde ‘zoete inval’. Natuurlijk had ze hierover herhaaldelijk gesproken met haar buren, maar dat mocht niet baten.

Nadat van de woning een zelfstandig functionerend holon was gemaakt, was het afgelopen met alle onverwachte bezoekjes. Het was zelfs zo dat de honden en katten van de buren niet meer zo maar de tuin doorkruisten.

Woning op samengevoegd perceel

Dit woonhuis in een dorp stond op een samengevoegd perceel waar eerst drie panden waren. De huidige woning staat op de plek waar ooit een kapsalon was.

In de woonkamer waren de energetische grenzen van deze oude kapsalon nog duidelijk merkbaar. Je liep tegen muren op, die er niet meer waren en kon bijna letterlijk door de huidige muren heenlopen, waar oorspronkelijk een ingang zat.

Dit veroorzaakte spanning en verdeeldheid in de woning, en dit was mede verantwoordelijk voor het gevoel van de cliënt niet te kunnen aarden op deze plek.

Aanbouw aan bestaande oudbouw

Een woonhuis aan de rand van een binnenstad was in de loop der tijd zo verbouwd en aangebouwd, dat het ongeveer twee keer zo groot geworden was.

De scheidingslijn van deze aanbouw liep dwars door de huidige keuken. In de nieuwe ruimte bevond zich de eetkamer. Er bevond zich een dikke energetische barrière tussen keuken en eetkamer.

Gedurende het huisconsult bleek, dat er zich bij de cliënt al jarenlang een familiedrama speelde, die draaide om een breuk tussen cliënt en broer. De symboliek van dit verband tussen huis en bewoner lijkt me overduidelijk.

Toeval?

Je denkt misschien dat deze voorbeelden toevallig zijn. Dat is zeker niet het geval.

Waar je woont is nooit toevallig, ook al denk je dat misschien wel. Je huis spiegelt de behoeftes van jouw ziel. Altijd. Ook als je het zelf niet wilt of kunt zien.

Natuurlijk zijn de voorbeelden die ik je hier heb gegeven, slechts een deel van het héle verhaal van de plek met zijn bewoners. In werkelijkheid zijn de verhalen veel uitgebreider en complexer. Daarom neem ik altijd voldoende tijd voor huisconsulten. Zodat je zelf de spiegels kunt ontdekken, met de inzichten die daarbij horen.

Soul-contract

Grenzen zijn een veel terugkerend thema in de huisbezoeken die ik doe. En er bestaan oneindig veel varianten van problematiek met grenzen. Zowel in iemands privéleven, als in de energie van een woning. En er is altijd sprake van een verband.

Er is altijd resonantie tussen wat energetisch speelt in een huis en de gebeurtenissen in het leven van de bewoner. Er is sprake van een soul-contract tussen de plek en de persoon.

Inlossing van zo’n soul-contract, betekent een blijvende verandering in de energie van je huis, en een transformatie in je leven.

In een huisconsult help ik je dit soul-contract te vinden én in te lossen. Dit transformatieproces is holistisch, diepgaand en intensief voor zowel plek als bewoner(s).

Heb je interesse in een consult? Heb je vragen of twijfel je misschien of ik je kan helpen? Stuur dan gewoon een berichtje naar info@happyholon.nl, dan hebben we het er even over.

Delen met je netwerk?

2 thoughts on “Over negatieve effecten van een verbouwing

  1. Een woning verbouwen is inderdaad niet altijd leuk en er kan veel bij komen kijken. Soms kan het ook verstandig zijn om je woning te verkopen denk ik. Zeker wanneer je veel moet investeren om je huis naar wens te maken.

    • Er is een duidelijk onderscheid tussen je huis naar wens maken om praktische redenen of je huis naar wens maken om redenen van de ziel. En wanneer je doorgraaft, dan zul je erachter komen dat achter de praktische redenen altijd een reden ligt die te maken heeft met de behoeften van de ziel.

      Wanneer een huis onverkoopbaar lijkt, is er altijd een achterliggende reden van hart en ziel waarom dat niet lukt. Het lijkt misschien of een verbouwing dat kan oplossen, maar in werkelijkheid verschuift de verbouwing innerlijk iets bij de bewoner(s) waardoor een verkoop mogelijk wordt. Je kunt dus de kosten van een verbouwing voor verkoop besparen, wanneer je bereid bent tot diep innerlijk werk.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *