Hotel wil meer klanten en verbinding met omgeving

Case study van hotel Kurhaus Kreuz in Mariastein, Zwitserland

Inleiding

Vooraanzicht hotel met tuin

Een jaar lang zat ik elke maand een paar dagen in een hotel voor één van mijn opleidingen in de geomantie. Dit hotel was de plek waar de seminars werden gehouden. De hotelmanager was zo geïnteresseerd in ons vakgebied, dat hij een projectgroep benaderd heeft voor advies en consult van het hotel. Ik bedank mijn collega’s hierbij dan ook van harte voor hun expertise, om dit zéér interessante en speciale groepsproject tot een goed einde te brengen. Van de vier collega’s personen willen alleen Alfred Berner en Claudia Ehrsam zich hier bekend maken. Speciale dank gaat uit naar Claudia: mede dankzij haar notities over dit project, heeft dit verslag tot stand kunnen komen.

Het hotel ligt in één van Europa’s bekendste bedevaartsoorten en is van oudsher een plek waar pelgrims komen logeren. Het hotel bezit een gedeelte dat permanent bewoond wordt door een aantal nonnen. Er worden ook ruimtes verhuurd voor seminars en vergaderingen.

Elk weekend komen er bussen vol om de kerk en de bijbehorende genadekapel in het dorp te bezoeken.

Hulpvraag

 • Er is het verlangen om het gebouw ‘energetisch aantrekkelijker’ te maken, zodat bezoekers weer spontaan de hoteltuinen en het hotel komen binnenwandelen. Het hotel moet opnieuw een eenheid te vormen met het dorp en met de kerk, het klooster en de genadekapel. Het hotel wordt niet als onderdeel van het dorp ervaren. Deze verbinding wordt van groot belang gevonden, omdat het hotel binnenkort volledig eigendom van het klooster wordt.
 • Er is gevraagd een analyse te maken van het potentiaal van het perceel. Uitgangspunt voor deze analyse is om een advies uit te kunnen brengen voor welk marketingconcept het perceel meest geschikt is en voor welk(e) concept(en) het grondstuk duidelijk niet geschikt is.

Wat wij vonden

 • Er bestaat een hoge ‘energetische drempel’ rondom het hotel met zijn tuinen waardoor het hotel nauwelijks wordt waargenomen. Betreden van het perceel wordt hierdoor bemoeilijkt.
 • De hoteltuinen en de kloostertuin zouden energetisch met elkaar verbonden moeten zijn, maar waren dat niet.
 • De mensen worden langs de muur van de kloostertuin van parkeerplaats naar de kerk geleid (zie foto).
 • De toegang en oprit tot de hoofdingang van het hotel wordt door een ‘energetische breuk’ in de weg verzwaard.
 • De energetische afgrenzing is onduidelijk.
 • Het oorspronkelijke hotel en de (nieuwe) aanbouw zijn geen eenheid. Er bestaat veel ‘stress’ tussen deze twee gebouwen en de directe omgeving van de aanbouw.
 • In het noordwestelijke deel van de aanbouw bevind zich een plek die de eenheid  hotel-aanbouw onmogelijk lijkt te maken. Deze plek lijkt ook iets te maken te hebben met de waarneembaarheid van het gehele complex.
IMG_0094

Verbinding van de oudbouw met de moderne aanbouw

Aan de hand van deze waarnemingen hebben we besloten als eerste ervoor te zorgen dat het perceel met hotel en aanbouw weer een energetische eenheid kon vormen. Dit lukte door op lokatie meditatief in gesprek te gaan met de Genius Loci (‘geest’ van de plek). Meteen na deze meditatie werd er een sterkere verbinding waargenomen met de rest van het dorp.

Feedback op de eerste stap

In de daaropvolgende weken kon de hotelmanager vaststellen dat er meer rust onder personeel én gasten was in het hotel. Daarnaast kwamen, met name in de weekenden, meer mensen ‘zomaar’ binnenlopen om koffie te drinken.

De tweede stap

Een inventarisatie van de fenomenen op het grondstuk wordt gemaakt en gepresenteerd. Aan de hand van deze informatie en de waarnemingen op lokatie wordt er een systemische opstelling gemaakt. Uit deze opstelling blijken de volgende maatregelen noodzakelijk om aan de gestelde hulpvraag te kunnen voldoen.

 • Er dient een energetische brug geslagen te worden tussen kloostertuin en hoteltuin.
 • Het ‘hogere’ energiepatroon van de eenheid hotel – klooster – kerk – genadekapel – dorp moet worden begrepen als een energieruimte. Deze toont zich in de vorm van een ruit. De westelijke hoek van deze ruit is onstabiel en energetisch geopend. Versterking van het centrum van deze ruit is van belang voor het perceel. Dit kan door de kwaliteit van deze westhoek naar het centrum te brengen.

Feedback na de tweede stap

In de dagen na de systemische opstelling bemerkte de hotelmanager in de dagelijkse gesprekken met bezoekers vooral verandering in de perceptie op het hotel. Klanten vonden makkelijker de toegang tot de tuinen en het hotel. Meerdere malen werd hem gezegd dat mensen “niet wisten hoe mooi het hier was”; Dat ze “wekelijks het dorp bezochten, maar het hotel nooit eerder echt hadden ‘gezien’”.

Zoals hierboven geïllustreerd, leiden systemische opstellingen tot veranderingen in het etherische, die zich kunnen manifesteren in de materie. Om ervoor te zorgen dat de manifestatie zich volledig kan ontvouwen is het (vaak) nodig de etherische verandering ook in de materie te ‘bevestigen’. Vandaar ook de volgende stap.

De derde stap

Om de energetische brug tussen kloostertuin en hoteltuin te slaan werd er ritueel een hoop aarde vanuit de kloostertuin naar de hoteltuin gebracht. De plek waarvan de aarde werd gehaald en ook de plek waar de aarde werd gebracht werden radiëstethisch (met de wichelroede) bepaald. De aarde representeert hier de ‘energetische brug’.

Feedback na de derde stap

Een week of twee later ontvingen wij deze zeer positief gestemde brief:

Vertaling:

Lieve projectgoep,

Al vanaf de start van het project mocht ik jullie vergezellen en werd ik persoonlijk bij de sub-projekten betrokken.Dit feit geeft me veel plezier en het is zeer, zéér interessant hoe de verschillende stappen positief uitwerken op het Kurhaus Kreuz met zijn omgeving en gasten.

IMG_0083

Weg met links de hoteltuinen en rechts de kloostermuur.

Volgens gasten worden wij nu beter opgemerkt. Mijn eigen waarnemingen in de tuin als ook in het Kurhaus bevestigen deze tendens.Sinds oktober hebben wij, naast onze stamgasten, ettelijke NIEUWE bezoekers. Meer dan normaal gesproken. Interessant is ook dat naast het hogere gastenaantal, ook de interesse van de gasten in de geschiedenis van het hotel, Mariastein en het klooster van de gasten vergroot is. Ik geloof ook dat wij nog nooit zo veel bezoekers in de kruidentuin hebben gehad als in afgelopen oktober. Interessant is ook dat de toeristen nu op beide trottoirs lopen, terwijl voorheen alleen de stoep aan de kant van de kloostermuur de voorkeur had.

Al deze observaties laten zien dat wij -hotel met tuin- beter opgemerkt worden en dat de interesse in ons doen en laten groeit. Veranderingen zijn in gang gezet. Dit brengt echter niet alleen maar positieve dingen met zich mee. Zo leiden deze veranderingen tot gesprekken bij zowel stamgasten als personeel: “Het is niet meer zoals vroeger…” Deze ontwikkeling bevalt mij zeer! Het opvallendst is toch de algemene ferme tevredenheid van de gasten. Er heerst een nieuw soort “vrede”.

Eén voorbeeld wil ik hier nog graag noemen. In een gesprek met onze hovenier vroeg ik of er misschien nog wat opvallends gebeurd was de laatste dagen. Zij vertelde dat uitgerekend vandaag een dame -normaalgesproken verlegen en afstandelijk- , haar vroeg: ‘Sorry iets heeft mij de tuin in geleid en ik wilde vragen als dat mag…’ Helaas kan ik niet met zekerheid zeggen of deze dame iets bij ons geconsumeerd heeft.

Ik bedank het projekt-team zeer voor het vertrouwen in de samenwerking en voor de al gedane arbeid. Er is nog veel te doen en ik bedank jullie van harte voor de verdere steun.

Tot snel, met warme groet,

Matthias Thomann, hotelmanager

Lees ook eens wat anderen over mijn werk zeggen.

De vierde stap

De laatste stap om aan de eerste hulpvraag te kunnen voldoen is: het versterken van de ‘energetische ruit’. Hiervoor wordt eerst radiësthetisch het energetische centrum van de ruit bepaald. Om de kwaliteit vanuit de westhoek van deze ruit te verankeren in het centrum, wordt uit deze westhoek aarde genomen, die in een gat in het centrum wordt begraven.

De laatste stap

Op basis van de inventaris wordt een advies uitgebracht inzake de voorgestelde marketingconcepten. Ik kan helaas niet ingaan op de details en het advies inzake deze marketingconcepten. Wel kan ik iets zeggen over belangrijke aanwijzingen uit de inventaris voor dit advies:

 • De aanwezigheid van een zogeheten ‘Drakenweg’. Pelgrimswegen liggen vaak langs drakenwegen. Dit kan een verklaring zijn waarom het hotel als pelgrimsherberg functioneert en is een duidelijke aanwijzing dat het hotel geschikt is voor reizigers die op zoek zijn naar versterking van een (nieuwe) levensfase.
 • Het grondstuk waarop het hotel zich bevindt, bestaat voornamelijk uit kalksteen. Kalksteen ondersteunt het loslaten van (psychologische) patronen. (Harald Jordan – Orte heilen, Knauerverlag, ISBN 3-426-87220-X)

Conclusie

Alle doelstellingen zijn behaald.

 • Het hotel vormt een eenheid met zijn nieuwe eigenaar (het klooster) en is geïntegreerd met het dorp.
 • Deze eenheid heeft eveneens gezorgd voor extra aanloop van gasten.
 • Aan de hand van de energetische eigenschappen van het perceel is een duidelijk advies gegeven inzake de geschiktheid van diverse marketingconcepten voor het hotel.

Eén ding is zeker: de toekomstige gasten van dit hotel kunnen profiteren van een kalmerende plek waar spiritualiteit en natuur elkaar ontmoeten.

————–

Wil je na het lezen van deze casus meer weten? Of wil je van jouw bedrijf ook een Happy Holon maken? Aarzel dan niet om contact met me op te nemen.

Delen met je netwerk?